BLI MEDLEM:

Medlemsavgiften är fastställd till 100kr. Medlemskapet är personligt och även företag och föreningar är välkomna som medlemmar.
De som är intresserade av att bli medlemmar kan sätta in avgiften på vårt pg: 100 1960-2 Glöm inte skriva vem du är och om du inte skrivit ett medlemskort vill vi även ha ditt födelsedatum, adress, mail och telnr. Dessa uppgifter kan du även maila till unni.we@telia.com